0
0 Koszyk (pusty)

Odstąpienie od umowy

Jeżeli
A) jesteś konsumentem
lub
B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością  gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru  zawodowego.

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@andex.pl

Zwracaną rzecz wyślij do nas niezwłocznie na adres: ANDEX Pawłowscy sp. j. ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpienie od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienia od umowy rozpoczyna się

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobą  trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem oświadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem oświadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  • w której przedmiotem oświadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania stwierdza się uszkodzenie

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@andex.pl  lub drogą pocztową na odpowiednim formularzu na adres ANDEX Pawłowscy sp. j.  ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice.

Jeżeli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie, w granicach prawem dopuszczonych, tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ANDEX Pawłowscy sp. j.  ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Firma ANDEX Pawłowscy Sp. j. z siedzibą pod adresem ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod  KRS 0000019498 , NIP 8361003395, REGON 750449788


Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy:
Dane do wysyłki zwracanych towarów oraz formularza odstąpienia od umowy:
ANDEX Pawłowscy spółka jawna, ul. Czerwona 14, 96-100 Skierniewice, e-mail sklep@andex.pl